Karaadilli'ye Hoş Geldiniz
  İslam ve biz
 


        AKİF AKIN

DOLAPDERE CAMİİ
      İMAM-HATİPİ

Mevlid Kandili ne anlama gelir?
Mevlid Kandilinin önemi nedir?
Kutlu Doğum ne demektir?
Kutlu Doğum ve Mevlid Kandili

          Önceki yazıları okumak için tıklayınız... 

 Sevgili Peygamberimiz (sas) in dünyaya teşrif ettikleri [20 Nisan 571, Pazartesi] Rabiülevvel ayının 12. gecesidir ki buna Mevlidi Nebi [Kutlu Doğum] denir. Kâinat ve beşeriyetin yüzyıllardır yolunu gözlediği o Peygamberler Peygamberinin doğum günüdür bugün.
Hz. İbrahimin duası, Hz. İsânın müjdesi ve dedesi Abdülmuttalip ve annesi Âminenin rüyasıdır. Fil vakası onu haber verdi. Doğduğu gece irhasât denilen bir takım olağanüstü hâdiseler cereyan etti.
Dünyanın doğusunu ve batısını aydınlatan bir nur görüldü. Sâve Gölünün suları bir anda çekiliverdi. Ateşe tapanların bin yıldır aralıksız yanmakta olan ateşleri hiç sebepsiz sönüverdi.
Asırlardır kupkuru olan Semâve Vadisi, seller altında kaldı. Gökyüzünden onlarca yıldız kaydı. Kisrânın saraylarından ondört burc kendiliğinden yıkıldı. Kâbedeki putların pek çoğu baş aşağı devrildi.
Şeytân, ölesiye çığlık kopardı. Daha ne gizemli olaylar iç içe ve peş peşe yaşandı. Nasıl yaşanmasındı ki Kâinatın Efendisi, İnsanlığın İftihar Tablosu Hz. Ahmedi Mahmudu Muhammed Mustafa (sas) dünyaya teşrif ediyorlardı. Bütün varlık Onu ayakta karşılamıştı.
Doğum ânı öncesi hanei saadetleri nurla doldu, yıldızlar evin üzerine salkım salkım dökülecekmiş gibi aktı.96 Seher vaktiydi. Bir ara Âmine validemizin kulağına müthiş bir ses geldi. Korkudan eriyecek gibi oldu. Bir de ne görsün? Bembeyaz bir kuş peydahlandı ve yanına geldi; sonra da kanatlarıyla Âminenin sırtını sıvazladı. Ne korku kaldı, ne kaygı. Yine doğum öncesi başka bir nur gözüktü. Âmineye bu nur ile Şamın saray ve köşkleri gösterildi. Kendisine ak bir kâse içinde şerbet sunuldu. İçer içmez de muhteşem bir nur bulutu kendisini sardı.
Tam o esnada mukaddes doğum gerçekleşti. O sıra ebesi Şifa Hatun gizemli bir ses duydu: Allahın rahmeti, Onun üzerine olsun! diye. Hattâ Rum diyarının bazı sarayları bile görünmüştü kendisine. Maşrık ile mağrib arası nurlara boğulmuştu. Annesinin anlattığına göre: Doğuda, batıda ve Kâbenin üzerinde bir bayrak gördüm. Doğum tamamlanmıştı. Yavruma baktım, secdedeydi. Parmağını da göğe kaldırmıştı. Hemen bir ak bulut inip onu kapladı. Şöyle bir ses işittim: Doğuları ve batıları dolaştırın, deryaları gezdirin. Tâ ki mahlukât Muhammedi ismiyle, sıfatıyla, sûretiyle tanısınlar! Biraz sonra da bulut gözden kaybolup gitti.
Hz. Âdemden başlayarak devirlerden devirlere, aileden aileye intikal ede ede gelen o Biricik Nur, artık vücud sahnesinde varlık bulmuştu.
Efendimizin Allahın ilk yarattığı şey, benim nûrumdur. dediği kendi Nuru, beden giymiş, görünür hâle gelmişti. Her çocuk doğunca yere düşerken, o ise ellerini yere dayamış, önce secde edip sonra da başını ve parmağını semaya kaldırmıştı.
Doğduğunda sünnetli ve göbek bağı kesilmiş vaziyetteydi. Sırtında, iki kürek kemiği arasında, tam kalbinin hizasında peygamberlik mührü Hâtemi Nübüvvet vardı. Dedesi Abdülmuttalip adını Muhammed koymuştu. Övülen demekti. Zira onu Allah övmüştü; melekler, insanlar ve cinler de övecekti.
Sonra o Nur topunu alarak Kâbeye götürdü ve Allaha duada bulundu: Bana bu temiz çocuğu ihsan eden Allaha hamdolsun! dedi. Nasıl ki insanlara ve cinlere sonsuz mutluluğun yollarını gösterecek Nebi dünyaya teşrif edince bütün varlık ayağa kalkmıştı. Teşrifinden asırlar sonra da Doğdu ol saatte ol Sultânı Dîl / Nûra gark oldu semâvât ü zemîn S.Çelebi deyince mevlidhânlar, benzeri bir heyecanla Müminler Hoş geldin ey Kutlu Nebi! mânâsına ayağa kalkmaya devam ediyorlar. Bir edep anlayış ve göstergesi olan bu hürmet ve tazimlerini, Ona arz etmeye çalışıyorlar.
Efendimizin terakki çizgisinin müntehası Mirâc, başlangıcı da Mevliddir. Bu kutlu gecede S. Çelebinin Mevlidi Nebisi gibi, Peygamber aşkını körükleyen natı şerifler, mevlidler okunmalı.
Hafızlar, Kur'ândan Peygamberimizin adının geçtiği aşirleri seslendirmeliler. Hem yetim, hem öksüz yetişen o Nebinin doğum günü vesilesiyle öncelikle yetimler ve öksüzler sevindirilmeli, yoksullara ziyafetler verilmeli. Kutlu doğum hakkında yazılmış kitaplar ve makaleler bir kere daha topluca okunmalı. Onu anlatan sohbetler dinlenmeli.
Bol bol salât ü selâmlar getirilmeli. Gözümüzün Nuru, Gönlümüzün Sürûru Efendimiz Hazretlerinin doğum günü münasebetiyle bizlere düşen vazifelerin ön önemlisi ise, herhalde Onu her yönüyle daha iyi anlamaya ve Onun, insanlığa tebliğ ettiği esasları kavramaya çalışmak olmalıdır.
Fakat kutlu doğumu, aynı zamanda kendi doğumu olan İslâm dünyası, o Nevrûzu Sultânîyi lâyıkı vechiyle tesîd edememektedir. Hz. İsanın doğumun bütün dünyada noel, paskalya ve daha başka yortu ve karnavallarla kutlanılması ölçüsünde, bu Kutlu Doğum'un en azından ümmet içinde olsun Ona ve Onun mesajına yaraşır biçimde tesîd edilmesi, bir vefa borcu olmanın ötesinde İslâmın ruhundaki Hz. Muhammede muhabbet ve hürmet emrinin bir gereği olsa gerektir...

         MUHTEREM HOCAMIZ SİZDEN GELEN İSTEKLER VE KONULAR ÇERÇEVESİNDE YAZILARINI YAZMAKTADIR.SORULARINIZI BEKLİYORUZ.BİZİM KÖYÜMÜZE HAS ÖZEL HALLERİN CEVABINI YİNE BİZDEN BİRİLERİ CEVAP VEREBİLİR...
                                                                               

 
 

ana sayfa DÜNYA Namaz Vakitleri forum
en son sorular ve cevaplar
sorular ve cevaplar 2 
sorular ve cevaplar
3
sorular ve cevaplar
4
sorular ve cevaplar
5
sorular ve cevaplar
6
sorular ve cevaplar
7
Akif  Hoca yazıları(arşiv)

Cüz Cüz Kur'an dinle
Abdulkadir Şehitoğlu'ndan Kuran-i Kerim Tilaveti
 

1.Cüz
Fatiha 1   -   Bakara 141
2.Cüz
Bakara 142   -   Bakara 252
3.Cüz
Bakara 253   -   Ali İmran 91
4.Cüz
Ali İmran 92   - Nisa 23
5.Cüz
Nisa 24   -Nisa 147
6.Cüz
Nisa 148   -   Maide 82 
7.Cüz
Maide 83   -   En'am 110
8.Cüz
En'am 111   -   Araf 87
9.Cüz
Araf 88   -   Enfal 40
10.Cüz
Enfal 41   -   Tevbe 93
11.Cüz
Tevbe 94   -   Hud 5
 12.Cüz
Hud 6   -   Yusuf 52
13.Cüz
Yusuf 53   -   İbrahim 52
14.Cüz
Hicr 1   -   Nahl 128
 15.Cüz
İsra 1   -   Kehf 74
 16.Cüz
Kehf 75   -   Ta-Ha 135
 17.Cüz
Enbiya 1   -   Hac 78
 18.Cüz
Müminun 1   -   Furkan 20
 19.Cüz 
Furkan 21   -   Neml 55
  20.Cüz 
Neml 56   -   Ankebut 45
  
 21.Cüz 
Ankebut 46   -   Ahzab 30
 22.Cüz 
Ahzab 31   -   Yasin 27
  23.Cüz 
Yasin 28   -   Zümer 31
  24.Cüz 
Zümer 32   -   Fussilet 46
 25.Cüz
Fussilet 47   -   Casiye 32
  26.Cüz
Casiye 33   -   Zariyat 30
 27.Cüz
Zariyat 31   -   Hadid 29
  28.Cüz
Mücadele 1   -   Tahrim 12
  29.Cüz 
Mülk 1   -   Mürselat 50
  30.Cüz
Nebe 1   -   Nas 6

CİNLER HAKKINDA KISA BİR BİLGİ


LÜTFEN DİNİ SORULARINIZI AŞAĞI KISIMA YAZINIZ
.


Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: allah de kalbim( ), 02.03.2013, 22:38 (UTC):
allah de kalbim allah de

Yorumu gönderen: şeytan der:( ), 26.02.2013, 09:46 (UTC):
’’Bunca günaha ve çamura battıktan, bu kadar kirlendikten sonra ne yüzle çıkacaksın Rabbinin huzuruna (!). Hem artık çok geç, bu kadar günahtan sonra Allah seni affetmez’’ (!) gibi saçma vesveselerle günahkar insanın ümidini yok edip, onun tövbe yollarını tıkamaya çalışır.
Onun bu zehirli fısıltılarına kanarsanız asıl o zaman yandınız demektir. ’’Çünkü işlenen günah ne kadar çok ve büyük olursa olsun, hiç biri Allah’tan (c.c) ümit kesmekten daha büyük günah değildir’’.( ! )

Hem, Allah’tan ümit kesmek demek yenilgiyi kabullenip silah bırakmak demektir (!).

Yorumu gönderen: ali kale( ), 20.05.2012, 08:45 (UTC):
efe beldesinden akif hoca sizi bu hizmetlerinizden dolayı takdir ediyorum bir defa karşılaştık pertevniyal camide inşallah tanışırız allahısmarladık

Yorumu gönderen: Akif Akın( ), 15.09.2011, 22:20 (UTC):
Tşk.ederim sema hnm bilmukabele...

Yorumu gönderen: seMA( ), 30.08.2011, 08:47 (UTC):
Sema kapılarının açık olduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle hayırlı bayramlar..Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
 
Rk site ekleme
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=