Karaadilli'ye Hoş Geldiniz
  Karaadilli'li yaziyor
 


Ana Sayfa Karaadilli'li yazıyor 2 Karaadilli'li yazıyor 3  Karaadilli'li
Yazıyor 4
Karaadilliye Yazılanlar Forum
              SEVGİLİ KARAADİLLİ'Lİ KARDEŞLERİMİZ!BU SAYFADA SİZDEN GELECEK ŞİİR,DENEME,KISA HİKAYE GİBİ EL EMEĞİ,GÖZ NURLARINIZI HALKIMIZIN VE DOSTLARIMIZIN BEĞENİSİNE SUNACAĞIZ."BENİM YAZDIKLARIM NEDİR Kİ"DEME UNUTMAKİ"BÜYÜK YANGINLAR,KÜÇÜK KIVILCIMLARLA BAŞLAR"BİZİ YAZDIKLARINDAN MAHRUM ETME PAYLAŞ!!! Ama lütfen kendi yazdıklarınız olsun.

 TURAN ÖZCAN'dan

B İ R  S E V D A  Ş İ İ R İ

Alemler rahmet olarak gönderildin,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,
İsmail Peygamber'in soyondan geldin,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Seni önce Hz.Adem müjdeledi,
Gökteki AHMED ismini söyledi,
Ey Yarabbi nedir bu ad dedi?
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Allah-û Talâ sana cevapdır dedi,
O senin soyundan torunundur dedi,
Dünya yüzü suyu hürmetinedir dedi,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Hz. İsmail'den kaç zaman sonra?
Adnan'dan başlayalım saymaya,
Meâd , Nizâr , Mudâr üçüdür sırayla,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Devam edelim Nurlu soyu saymaya,
İlyâs,Mûdrike,Hûzeyme ile murad almaya,
Canım feda olsun onu bir kez görmeye,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Kinâne,Nâdr,Mâlik'i de unutmayalım,
Hepsini de tek , tek sırayla analım,
Dedelerini de pek çok sevelim,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Bunlar Peygamberimizin Dedeleri,
Nûr yüzlü idi onların her birileri,
Fîhr, Gâlip , Lûey'in de nebileri,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Kâab,Mûrre,Hekîm tam on altıncısı,
Mûrre,Hekîm hakkında az bilgi doğrusu,
Cuma günü hutbe etmek Kâab'ın buluşu,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Kûsay,Abd-î Menâf Kûreyşi geliştirdi,
Herkesleri kendine Taabi etti,
Soyunu Mekke'de çokça ilerletti,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Nihayet Nur'lu kolun en yakını,
Reisliği ile Haşim oğulları adını aldı,
İyi biliyoruz genç yaştaki vefatını,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,

oğuştan beyaz saçlıimiş o insan,
Uzunca bir hayat edilmiş ona ihsan,
Abdûlmüttalib dedesidir bunu bilsen,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Nihayet babası Abdullah'ı belirtelim,
On erkek kardeş olmuşlar söyleeyelim,
Abdûlmüttalib'in adağını iyi bilelim,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Yüz devenin etini kut,kuş yediler,
Ayıdılar bir kısmınıda fakirler,
Abdullah'a boğazlanmış zembih dediler,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Yıllar sonra iki cihan serverine lâkab,
İbniz-Zeybiheyn iki kere kurban ad,
Bu şekilde imiş Allah'tan murad,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Abdullah Ben-i Eset Kabilesinin önünden,
Gezinmekte iken bir kadın zina teklifi eden,
Abdullah hayır diyerek kayboldu gözden,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Ben-i Zühre Soyundan Âmine ile evlendi,
Abdi-Menaf oğlu , Vehib'in Kızı idi,
Âmine hamile kaldı nûru ona geçti,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,

Abdullah ticaret için Medine'ye gidince,
Orada hastalanıp vefat edince,
Melekler dedi Resûlün öksüz kaldı bu gece,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Allah-ü Talâ cevap verdi meleklere,
Onun koruyucusu,kollayıcısı benim diye,
Nihayet böyle olmadımı , kaç kere?
Sevdamın ezelisin,kaianadın efendisisin,


Peygamberizin doğmasıyla beraber,
İran kirasından on iki burç yerle bir,
Adeta haber veriyordu geldiğine dair,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Yıllardır yerli yerinde duran su,
Kayboldu,kurudu teberiye gölü,
Bu olaylar ferahlattı nice gönlü?
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,

Ateşe tapanların bin yıllık ocakları,
Sönüverdi aniden bütün bacaları,
Anladılar ne demek olduğunu niceleri,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


İran'lı Hükümdarı bir rüya gördü ,
Bir sürü deve Arap atı ile yürüdü,
Dicle Suyu'ndan Fars iline ilerliyordu,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Mekke'de bir yıl kuraklık,bir yıl kıtlık,
O yıllarda ambarları doldup,bastık,
Sene-tül-feth-ü-vel-ibdihç dedik,
Sevdamın ezeliin,kainadın efendisisin,


571 yılında , Rebüevvel ayı içinde,
20 Nisan Pazartesi gününde,
Sabah güneşi doğmadan Allah indinde,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Haşim oğulları mahallesi doğduğu yer,
Mekke'nin doğusu babadan kaldığı yer,
Meleklerin kundaklayıp kalbi yıkadığı yer,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Dedesi öyle sevidiki müjde edene,
Büyük ziyafetler her önüne gelene,
Çocuğun adı Muhammed dedi sorana,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Davetliler sordu Muhammed ne demek,
Dede, Üstün meziyetli olan demek,
Aynı zamanda övülüp,senâ edilen demek,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Âmine Annemiz üç ile yedi gün emzirdi,
Akrabalarına gösterip tek,tek gezdirdi,
Bakmak için süt annesi Hâlime'ye verdi,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Hâlime yoksul kendi halinde bir kadındı,
Onunda Şeymâ adında bir kızı vardı,
Bir anda o evin bereketi çok atdı,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


O devirde Mekke'liler çocuklarını,
Bakmak için verirlerdi yavrularını,
Mekke'nin havası etkilerdi kuzularını,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Bir gün süt kardeşi ile gezindi,
Bir ağacın altında oturup dinlendi,
Melekler gelipde kalbini temizledi,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,

Süt annesi Hâlime kendi çocuğu gibi,
Korurdu onu,emzirdi,pek çok sevdi,
Dedesine teslim ederken çok üzüldü,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Onu hep sağ memesinden emzirdi,
Sol memesini bir kez olsun vermedi,
Nur çocuğa gözü baktı,üşenmedi,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin, 

Hâlime Hatun çocuğu çok sevdim,
Her zaman gelip görmek isterdim,
Diyerek bıraktı,buyurun alın efendim,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Bundan sonra ona dedesi bakdı,
Onu bir saniye yanından bırakmadı,
Daha küçük iken ticarete alıştırdı,
Sevdamın ezelisn,kainadın efendisisin,


577 yılında tam altı yaşında iken,
Annesiyle baba mezarını ziyaretteyken,
Medine önünde anne hastalandı gelirken,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Ebvâ Köyü'ne gelince annesi vefat etdi,
Tam o zaman annesi yirmi yaşında idi,
Ümmü Eymen onu dedesine getirdi,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


O Artık Abdülmüttalib' e emanet,
Kervanla gezdiler,yapıp ticaret,
Örnek ahlakı herkese oldu ibret,
Sevdamı ezelisin,kainadın efendisisin,


Dedesinin seksenlik olmuştu yaşı,
Uzatmıştı yastıkta duruyordu başı,
Ebu Tâlib'e vasiyet etti yanında taşı,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Çok sevdiği dedesini kaybetti o yıl,
Sekiz yaşlarında bulunuyordu o yıl,
Tarihler 579' u gösteriyordu o yıl,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Ebu Talib'e herkes saygı duyardı,
Onunda bir çok çocukları vardı,
Orta halli kıt kaanat yaşarlardı,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Ebu Talib'de yeğenini çok sevdi,
O da ticaret ile geçim ederdi,
Ahmed amcası ile her yere giderdi,
Sevdamın ezelisn,kainadın efendisisin,


Bir kervan seferinde, bir hadise,
Eski Şam denen yerin 90 km. ilersinde,
Bir bulut geziyordu tamda tepesinde,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin

Bulut onların sanki tepesinde gibi,
Anladı durumu Hristiyan Bahira rahibi,
Ziyafet verirsem görürüm habibi,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Herkes geldi,ona dediler kervanı gözet,
Rahip dedi getirin çocuğu göreyim elbet,
Koşup getirdiler onu , İşte Muhammed,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Önce sordular, bu çocuk kimin,
Ebu Talib dedi, bu çoçuk benim,
Yalan söylüyorsun o olmalı yetim,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Ebu Talib doğru dedi,çocuk yeğenim,
Sıtında bir mühür var onu göreyim,
Baktı,çocuk için buraları tehlekeli bilirim,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Rahip Lât ve Uzzâya yemin istedi,
Ahmed ben onları hiç sevmem dedi,
Hiç şüphesi kalmadı, saklayın hadi,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Kervanları geri döndü aniden,
Korudular onu bir çok kötülükden,
Bir daha ayırmadılar onu Mekke'den,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Emanete riayet eder korurdu,
Dürüstlüğü ile kalplere taht kurdu,
Muhammed-ül Emin lakabını aldı,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin, 


Mekke'liler ticret için yazın Şam'a,
Soğuk kış aylarında ise Yemen'e,
Ticaret için giderlerdi seferlere,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,                                                 

 

Bu seferlerde onun Resûl olduğunu,
Çok kişi bilip,tembih etti korumalarını,
Emniyetli yer olan Mekke'de kalmalarını,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,

Cahiliye döneminde amcaları ile birdi,
Ficar Savaşı'na onlarla katıldı girdi,
O atılan okları toplayıp amcalarına verdi,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,

Tam o sıralarda yirmi yaşlarında,
Gençliğinin de tam baharında,
Hâtice'nin çalışmaya başladı yanında,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Az zamanda dürüstlüğü ile göze girdi,
Yanında çalışanlarda onu çok sevdi,
Her emanetler yalnız ona güvenilirdi,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisisn,


Hâtice'nin güvenini kazandığı zaman,
Malından sermaye verdi ona buan,
Ortaklık teklif etti , kendisine heran,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Hâtice iki defa evlenmiş,dul kalmış,
Kırk yaşlarında güzel bir kadınmış,
Bir çok teklif almış kabül etmemiş,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Hâtice'nin evinde toplandılar hep,
Bu toplantıda vardı güzel bir sebep,
Evliliğin adımları atıldı, işte talep,
Sevdamın ezelisin,kanadın efendisisin,


Bu izdivacın bir çok sebepleri vardı,
Hâtice'nin yeri gerçekten farlıydı,
Nikahı Varaka Oğlu Nevfel kıydı,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Allah böyle istedi, böyle oldu,
İki erkek , dört kız çocuğu doğdu,
İlk çoçuk Kâsım olup,ona künye buldu,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Rûkiye,Zeynep,Ümmü Gülsüm kızları,
Fatıma Kız'ının hepsinden ayrı yeri,
Abdullah da Hâtice'den doğan diğeri,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Doğan bu altı çocuktan kızları hariç,
Erkek çocukları yaşamadılar hayat hiç,
Kız olanlara ömür sürdüler,yüzde sevinç,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


İlk doğan çocuğunun adı Kâsm'dır,
Onun için Ebûl Kasım künye adıdır,
Yıllarca bu isim ile anılmışdır,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


O yıllarca Nûr Dağı'nda tefekkür etdi
Kırk yaşındaydı, Hirâ Mağrası yerdi,
610 yılı Ramazan Ayı ,Kâdir gecesiydi,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


O gece kendisine Peygamberlik geldi,
Cebrâil gelince çok korkup titredi,
Hızla evine gidip,üstümü örtün dedi,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Biraz dilenlenip,anlattı Hâtice'ye olanları,
O sabırla dinledi, bütün söylenenleri,
Hemen inandı, hiç şüphe bile etmedi,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Önce yakınlarına İslam'ı söyledi,
Evlatlığı Zeyd ile amcaoğlu Ali,
En yakın arkadaşı Ebu Bekir ' di,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Daha sonra Affan Oğlu Osman,
Oldular sırayla bunlar ilk Müslüman,
Yoksullar,köleler inandılar önce o an,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Hamza'nın katılması ile kuvvet buldu,
Hattab'ın Oğlu Ömer kırkıncısı oldu,
Açıkça Kâbe ' de namaza duruldu,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Zeyd ile birlikte gittiler Taif ' e,
Tebliğ için gittiler İslâm 'a davete,
Taş yağmuruna tutuldular dehşetle,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Amcası Ebu Talib ile Hâtice öldüler,
O yıl nice eziyetler,sıkıntılar gördüler?
Bu yüzden o yıla hüzün yılı dediler,
Sevdamı ezelisin,kainadın efendisisin,


Gün geçtikçe Mekke'de zulüm artdı,
Her türlü işkence ve eziyet vardı,
Nihayet Hicret için karar alındı,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


622 yılında yatağında Ali'yi bırakıp,
Hz.Ebu Bekir ile birlikte yola koyulup,
Medine ' ye doğru çöllere uzanıp,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Birlikte giderken takip ettiler arkadan,
Sevr Dağı ' ndaki mağrada üç gün kalan,
Bir örümcek ağı, kuluçkada güvercin yatan,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Medine ' de örnek bir karşılama oldu,
Herkes misafir edeceğim diye buyurdu,
Eyyûb El Ensari'nin evinde yedi ay durdu,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Mekke ' deki müşrikler iyice kızdılar,
Büyük bir ordu kuvveti hazırladılar,
Bedir Kuyuları ' na doğru koyuldular,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,

Bedir Savaşı' nı Müslümanlar kazandı,
Küfrün orduları bozguna uğradı,
Müslümanlar on dört tane şehit verdi,
Sevdamın ezelisin,kainadı efendisisin,


Mekke'de bulunan kafirler tekrar savaşa,
Uhûd Tepesi'ne okçular yerleştirildi çokça,
Onlar yerini terk etti indiler aşağıya,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Kaçan kafirler tekrar toplanıp saldırdı,
Peygamberimizin mübarek dişleri kırıldı,
Hz.Hamza 'da burada şehit edildi,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Bundan sonra hendekler kazılarak,
Savunma düzeni orduları hazırlanarak,
Savaş oldu , küffar kaçtı dağılarak,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Bu üç savaş İslâmı çokça yüceltti,
Binlerce insan Müslümanlığa geçti,
Sayıları tamıtamına onbine kadar ulaştı,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Peygamberimiz yaşadığı bu hayatta,
Hâtice, Sevde, Aişe ile birlikte,
Hâfsa Zeyneb Binti Huzey'le nikahta,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Ümmü Seleme,Zeyneb Binti Câhş eşleri,
Ceverriye ile Mâymûne örnekti her biri,
Ümmü Habibe ve Mâriye'nin ayrı yeri,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Mâriye'den İbrahim isimli oğlu oldu,
Çocuk çok fazlaca yaşamadı öldü,
Çünkü taktir böyleydi,öylede soldu,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Büyük Fetih için hazırlıklar yapıldı,
On Bin Kişi savaşa hazırlandı,
Müslüman orduları yollara kuyuldu,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


530 Yılı Kutlu bir yıldır Fetih' e,
Ramazan Ayı'nın yirmisi bu sefere,
Mekke'nin sarıldı dört yanı çepecevre,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,

Mekke çevresinde onbin ışık belirdi,
Bu İmânın karşında kim durabilirdi?
Öylede oldu,kansız, savaşsız girildi,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Kansız bu hadiseden sonra Ashâbıyla,
Kâbe kapısına vardı,mübarek asasıyla,
Üç yüz atmış putu eliyle krdı sırasıyla,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Yüksek vazife şuuruyla Kâbe'de durdu,
Bilâl-ı Hâbeşi önce o ilk ezanı okudu,
Gerçek zafer Müslümanlar için buydu,
Sevdamın ezelisin kainadın efendisisin,


Vefatıdan önce Kasva Devesi üstünde,
Yüz yirmi dört bin Mümine hutbesinde,
Hitaben " Veda Hutbesi" söyledi birde,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


İslâm ışığının Kur'an-ı Kerim olduğunu,
Son din olup,ahirete kadar kalacağını,
Yedi kıtaya yayılıp,hüküm süreceğini,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Şahid Ol Yarab diye üç defa tekrarladı,
Sonra ateşli humma hastalığına yakalandı,
Kızı Fatıma'ya bir şey söyledi,kızı güldü,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Aişe Annemizin kucağında mübarek başı,
Misvak ile dişlerini temizledi,göz yaşı,
Dedi Ey Resûllah acı çekiyormusun acı,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


632 Refk-î Âlaya diye üç kez tekrarladı,
Bu Yüce Dosta gidiyorum anlamındaydı,
Gözlerini bu dünyalara ebedi kapadı,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Hz.Ömer inanamadı bunu duyunca,
Kılıncını çekti,öldü demeyin bir daha,
Hz.Ebu Bekir o meşur ayeti okududa,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Hz.Ali'ye Peygamber vasiyet etmişti,
Onun ev halkından biri olduğunu demişti,
Cenaze işleri ile ilgilenmesini istemişti,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Hz.Ali yıkadı Resûlü kendi elleriyle,
Hz.Aişe'nin sâadeti huzurundaki kabrine,
Defnedildi ebedi istirahad yerine,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Kendime iz ettim Peygamberim izini,
Mezar toprağına sürsem yüzümü,
Allah nasip etsede görsem yüzünü,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


Turan Özcan olarak dualar etsem,
Şefaât etmesini bana dilesem,
Sensin benim tek liderim desem,
Sevdamın ezelisin,kainadın efendisisin,


08.08.1994
TURAN ÖZCAN
AFYONKARAHİSAR

NOT :
Bu Şiiri yazmamda bana yardımcı olan Akif AKIN Hoca'ma ve dostlarıma teşekkür ediyorum.
Mustafa Asım KÖKSAL ' ın 18 ciltlik , İslâm Tarihi,
Salih SURUÇ 'un 2 ciltlik Kanadın Efendisi,
Hayati ÜLKÜ ' nün İslâm Tarihi,
Ayrıca Üstad Necip Fazıl KISAKÜREK' in Çöle İnen Nur ,
İsimli esrlerinden faydalandığımı belirtir,Bu eserlerin okunmasını tavsiye ederim.
Alemlere Rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz HZ.MUHAMMED S.V.S.
Efendimize ve onun Şanlı Ashabına Selam olsun.
ÖNEMLİ UYARI:Yasal İzin alınmadıkça hiç bir ŞİİRİM hiç bir yerde yayımlanamaz.

10.04.2010
Turan Özcan
AFYONKARAHİSAR

Ana Sayfa Karaadilli'li yazıyor 2 Karaadilli'li yazıyor 3  Karaadilli'li
Yazıyor 4
Karaadilliye Yazılanlar Forum

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: atmışyedi( ), 09.07.2013, 19:14 (UTC):
Bєn Sєvdayı..! Bir qünLük Чaşamadım ki
Kapatıp qözLєrimi SiLip atayım.. Bєn Sevdayı Bir KєLimєyє
Sığdıramadım ki Susup Hєrşєyi Unutayım.. Bєn Sєvdayı Bir DamLa qöz
Чaşında Aramadım ki ağLadım Aktı qitti DiyєЧim.. Bєn Sєvdayı
Şєrєfsizcє Yaşamadım ki Hєr an BaşkasıyLa oLayım.. Bєn ...Sєvdayı
"Чürєğimdє" Чaşadım ; SöyLє NasıL Söküp Atayım...!!!

Yorumu gönderen: atmışyedi( ), 03.03.2012, 19:50 (UTC):
Bir soluk daha alarak yüreğinden, bu içimdeki yabansı boşlukların hendeklerinden atlasam diyorum. Kendime sorular sorsam, her şafakta uyandığım gözlerine yeniden günaydınlar dilesem, göçebe yalnızlığımın kumullarına yaslayıp sırtımı mor dağlara sevdayı yazsam, yüreğimin yeşil ırmaklarına şiir gemileri salsam, soruların sorulmadığı, yanıtların aranmadığı korku dolu geceleri çığlıklarımla gündüze çevirsem.

Yorumu gönderen: uzak( ), 19.08.2011, 23:12 (UTC):
Hani seni seviyorum diyordun ?
Sana asigim diyordun ?
Sensiz asla yapamam diyordun ?
Simdi ne oldu be gülüm ?
Deydimi beni böyle sensiz ve sevgilisiz birakmana ?
Cok çabuk unutmussun yasananlari
Ama ben birseyi asla unutmadim, unutmayacagimda
Bana gönderdigin son mesaji iyi dinle
Gidene üzülme sevseydi gitmezdi
Gelene sevinme oda baskasindan geldi
Bugün seni deli gibi seven
Dün baskasinin ugruna ölecekti
Hatirladinmi ?
Evet, sira bende ...
Mesajina karsilik sana son sözlerim:
Giden gitmistir, gittigi gün bitmistir
Ben gideni degil, giden beni kaybetmistir ...
GIDEN BENI KAYBETMISTIR !

Yorumu gönderen: uzak( ), 19.05.2011, 16:25 (UTC):
Çöl olmaktan korkup ta
Güneşe gözlerini kapayan toprak kör olsun
Beklediğim sen olduktan sonra
Bu yüreği yangın yerine döndürmek
Boynumun borcu olsun
Ama bil ki pusulardayım
Bir Ayet-el Kürsi tadında gel
Öyle gel ki öyle gel ki
Fetretim nimetim olsun…

Hasretin ateşe düştüğü zamandır şimdi
Gel ey hasretimin gülü
Halım yamandır şimdi
Gecenin şavkıdır yalnızlık
Kıyama durmuş gibi sabır nöbetindeyim
Öyle sevdim ki seni Gözbebeğimde kaldın
Ağlasam sen damlarsın gözümden yaş yerine
Herkes bana gülüyor
Mutlu AŞK yoktur diyor

Yorumu gönderen: atmışyedi( ), 29.04.2011, 19:06 (UTC):
Kıvranmaların harman olduğu bir gecenin sabahı gülümsetiverir
ürkütemez seni
mermi duyarsızlığı bile
bil ki aşka alışırcasına alışmaktasın ölüme ..
sırtına saplı hançerin kanattığı yüreğinde
karasaban hoyratlığına tutkun başakların coşkusu gibi salınır
aşk da...
ölüm de "
işte bu yüzden yorulma..
Alıştım şimdi,
artık yaşama sarılıyorum geceleri, uyurken kanarsa diye beklemiyorum, olacaksa olsun kıvamında geçiyor hayatım, sabah erken kalkıyorum mesela, güneş var mı diye pencereden baktığımda anlıyorum senin yokluğunu, ve başa dönüyorum karanlık kapımı çalana dek.
sonrası malum, uzaktan seyrediyorum sana kattıklarımla seni.
kendimi sende göremesem de...Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
 
Rk site ekleme
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=