Karaadilli'ye Hoş Geldiniz
  Biyogaz 2
 

 sayfa 1 den devam:

Hayvanların beslenme şekilleri
: Hayvanların mer’a da veya ahırda beslenmeleri günlük gübre üretimini etkiler.
       Gübrelerin katı madde oranları: Optimum biyogaz oluşumu için tesis içi gübre-su karışımının katı madde oranının % 7-9 olması gerekmektedir. Katı madde oranları; sığır gübresinin % 15-20, tavuk gübresinin % 30, koyun gübresinin ise % 40 civarındadır.
Bilinmesi gereken diğer bir konu ise hayvan gübrelerinin değişik sıcaklıklarda optimum alıkoyma-bekleme süreleri ve biyogaz üretim miktarlarıdır.
20 büyükbaş hayvanı olan bir çiftçi ailesi için gerekli olan biyogaz tesisinin kapasite hesabı aşağıda verilmiştir;
Kabuller:
 
Fermantör sıcaklığı :
30°C
Üretilen gübre miktarı :
10 kg (yaş)/gün/hayvan
Gübrenin katı madde oranı :
% 20
Alıkoyma-bekleme süresi :
30 gün
Gübrenin yoğunluğu :
975 kg/m3
Günlük gübre üretimi :
20x10 = 200 kg (ağırlık olarak)
 
200/975 = 0.205 m3 (hacim olarak)
Tesise günlük beslemede verilecek su miktarı :
200 kg (% 10 katı maddenin sağlanması için gerekli su miktarı)
Tesisin hacmi :
200 x 2 x 30 /1000 = 12 m3

12 m3 kapasiteli bir biyogaz tesisinden yukarıda belirtilen koşullarda günlük elde edilebilecek biyogaz miktarı 6-7 m3 civarındadır.

Bu hesabı tavuk gübresi için yaptığımız takdirde, yine tesisi 30 °C’de çalıştırdığımızı kabul edersek, 12 m3 kapasiteli bir tesis için gerekli olan tavuk sayısı yaklaşık 2000’dir ve bu tesisten günde 14-15 m3 biyogaz elde edilebilir.

Aşağıda tavuk ve büyükbaş hayvan işletmelerinin hayvan sayılarına bağlı olarak kurabilecekleri biyogaz tesislerinin; büyüklüğü, günlük biyogaz üretimleri ve bu gazın etkili eşdeğer ısı karşılığı LPG miktarları verilmiştir.
İşletmelerin Hayvan Sayısı
Uygun Tesis Büyüklüğü
(m3)
Günlük Beslemeler İçin Gereken Gübre
(kg(yaş)/gün)
Üretilebilecek
Biyogaz Miktarı
(m3/gün)
Eşdeğer
LPG Miktarı
(kg)
2.500 adet tavuk
15
200
17
7
5.000 adet tavuk
30
400
34
14
10.000 adet tavuk
60
800
68
28
20.000 adet tavuk
120
1600
136
56
50.000 adet tavuk
300
4000
340
140
5 adet büyükbaş
5 m3
75
2,5
1
10 adet büyükbaş
10
150
5
2
50 adet büyükbaş
50
750
25
10
100 adet büyükbaş
100
1500
50
20
Kabuller: Fermantör sıcaklığı: 30 °C, gübrelerin katı madde oranı: büyükbaş hayvan için 15 kg (yaş)/gün, tavuk için 0.08 kg (yaş)/gün, alıkoyma-bekleme süresi: büyükbaş hayvan için 30 gün, tavuk için 24 gün.
Buradan şu sonucu çıkarabiliriz; 5 ineği olan bir aile ayda 10-15 küçük tüp eşdeğerinde gaz elde eder. 
 
Biyogaz tesislerinin tasarımında ele alınması gereken diğer konular ise;
·         tesisin kurulacağı yerin seçimi
·         tesis inşaatı, tesisin yalıtımı
·         tesisin ısıtılması, tesisin işletme koşulları
·         biyogazın depolanması ve dağıtımı
·         biyogazın taşınması,
·         biyogaz kullanım araçlarının belirlenmesi,
·         tesisten çıkan biyogübrenin depolanması, tarlaya taşınması ve dağıtımı gibi esaslarının önceden ortaya konmasıdır. 
1- “Sığır-Koyun-Tavuk Gübreleri ve Bunların Karışımlarından Elde Edilebilecek Biyogaz Verimleri”. Araştırma fermantör sıcaklığı 30 °C’de sabit tutulan 1 m3 kapasiteli prototip biyogaz tesislerinde yürütülmüştür. En yüksek biyogaz verimi tavuk gübresinden elde edilmiştir (1215.6 l./m3). Tavuk gübresinin karışıma girdiği konularda biyogaz üretimi artmıştır.
2- “Ankara Koşullarında 12 m3 Kapasiteli TOPRAKSU Tip A Biyogaz Tesisinde Sığır Gübresinin Biyogaz Verimi”. Araştırma sabit kubbeli (Çin Tipi) biyogaz tesisinde yürütülmüş, fermantör sıcaklığına müdahale edilmemiştir. Fermantör sıcaklığı 9 °C’de biyogaz verimi 1.4 m3/gün, 20 °C’de 5.9 m3/gün olmuştur.
3- “Ankara Koşullarında 28 m3 Kapasiteli Biyogaz Tesisinin Gaz Verimi”. Bu araştırma, çiftlik tipi ısıtmalı ve gaz depolama tankı tesisten ayrı olan bir biyogaz tesisinde, karıştırma sistemlerinin karşılaştırılması amacıyla yürütülmüştür. Tesis sıcaklığı 20 °C ile 30 °C arasında tutulmuş, mekanik karıştırmalı uygulamadan 9.97-25.05 m3/gün, babılgan (kabarcık tüfeği) ile karıştırmalı uygulamadan ise 7.64-14.56 m3/gün biyogaz elde edilmiştir.
4- “Değişik Sıcaklıklarda Sığır ve Tavuk Gübrelerinden Elde Edilen Biyogaz Miktarları” Sığır ve tavuk gübresinden 9-18-27 ve 36 °C’de elde edilebilecek biyogaz miktarları araştırılmış ve sonuçlar aşağıda verilmiştir.
   Sığır ve Tavuk Gübrelerinin Değişik Sıcaklıklarda Biyogaz Verimleri
Fermantör Sıcaklığı (°C)
Sığır Gübresi (l./m3)
Tavuk Gübresi (l./m3)
9
101,4
253,3
18
339,7
448,0
27
509,8
1008,9
36
686,0
1266,2

Sığır ve Tavuk Gübrelerinin Değişik Sıcaklıklarda Biyogaz Verimleri

5- “Değişik Besleme Aralıklarında Sığır ve Tavuk Gübrelerinden Elde Edilen Biyogaz Miktarları” Fermantör sıcaklıkları 30 °C’de sabit tutularak hergün, üç günde bir, beş günde bir ve yedi günde bir besleme yapılmıştır. Sığır gübresinden en yüksek biyogaz verimi, beş günde bir beslenen konudan sağlanırken (785.7 l./m3) tavuk gübresinden en yüksek biyogaz verimi hergün beslenen konudan elde edilmiştir (1099.7 l./m3).

6- 12 m3 Kapasiteli Biyogaz Tesisinde Tavuk Gübresinin Gaz Verimi” Doğal koşullarda yürütülen araştırmada fermantör sıcaklığı 5-19 °C arasında gerçekleşmiştir. Tesisten 10 °C’de 2.4 m3/gün, 15 °C’de 4.8 m3/gün ve 19 °C’de 6.9 m3/gün biyogaz elde edilmiştir.

Yararlanılan Kaynaklar ve daha fazla bilgi almak için site adresleri:

http://www.khgm.gov.tr/kutuphane/biyogaz/bigaz.htm
http://www.biyogaz.com/bgu.htm

******Bütün bu temel konular hakkında yeterli teknik bilgiye sahip olmadan bir biyogaz tesisi yapmak ve işletmek mümkün değildir.

Uygulamada veya ilk aşamadan son aşamaya kadar bu konuda ve diğer konularda ilk sayfaya yorum yazarak veya mail adresine mail atarak bana ulaşabilirsiniz.::FAYDALANMANIZ ÜMİDİYLE
 
 
 
 
 

 
 
Rk site ekleme
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=