Karaadilli'ye Hoş Geldiniz
  Atasözleri
 
 •  Allah yapar garip kuşun yuvasını.
 • Aç ayı oynamaz.
 • Bir ata dokuz evlada bakar, dokuz evlat bir ataya bakamaz.
 • A benim armudum, evvelden var mıydın?
 • Acele işe şeytan karışır.
 • Aç köpek fırın deler
 • Aç tavuk düşünde darı görür.
 • Açtırma gutuyu,söyletme kötüyü.
 • Adam adamı yemez.
 • Adam bilir adam kıymetini, sarraf bilir altın kıymetini.
 • Adamın iyisi alışverişte belli olur.
 • Ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür.
 • Ağacın yemişi ye gabığını soyma
 • Ağaç yaş iken eğilir.
 • Ağır taşı kimse yerinden kaldıramaz.
 • Ağlamayan çocuğa meme vermezler.
 • Ağlarsa anam ağlar gayrisi yalan ağlar.
 • Ahı gitmiş, vahı kalmış; baharı gitmiş kışı kalmış.
 • Ak akçe kara gün içindir.
 • Akan su pislik tutmaz
 • Akar su kir tutmaz.
 • Akıllı düşünene kadar deli oğlunu everir.
 • Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
 • Akşamın hayrından sabahın şerri yeğdir.
 • Alacakla borç ödenmez.
 • Alışmadık gıçda don durmaz.
 • Ali gavas, yeni havas.
 • Allah bilir işini, ağlatmaz devrişini.
 • Allah boş vermiş, tutmuş goyvermiş.
 • Allah elinin boş, gönlünün hoş vaktinde yaratmış.
 • Allah'ın dediği olur.
 • Allah'tan gelen çare olmaz.
 • Allah'tan ümit kesilmez.
 • Alma mazlumun ahım, çıkar aheste aheste.
 • Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.
 • Altıımız yarım hasır, üstümüzde mevlam hazır.
 • Aman deyene gılıç çekilmez.
 • Ana gibi yar olmaz.
 • Ana gibi yâr, Bağdat gibi diyar olmaz.
 • Ana yiğidin kalkanıdır.
 • Anan turp, baban şalgam, sen nerden oldun be şeker.
 • Anandan evvel hana girme.
 • Ananın bastığı yavru incilmez
 • Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al.
 • Anma dostuna anar dostuna,döner gelir laf üstüne.
 • Arabın derdi kırmızı pabuç.
 • Arayan belasını da bulur, Mevlâ 'sını da.
 • Arlıya ar, arsıza kâr gerek.
 • Armudun iyisini ayılar yer.
 • Armut piş ağzıma düş.
 • Armut piş, ağzıma düş.
 • Asil azmaz, bal kokmaz.
 • Aslan yatağından belli olur.
 • Aşk ağlatır, dert söyletir.
 • At ağasına göre kişner .
 • At binenin, kılıç guşananındır.
 • At ile avrat yiğidin bahtıdır.
 • At sahibine göre kişner.
 • Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler.
 • Atın ölümü arpadan olsun.
 • Ava giden avlanır.
 • Ayağa değmedik taş, başa gelmedik iş olmaz.
 • Ayağını yorganına göre uzat.
 • Az veren candan, çok veren maldan verir.
 • Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz.
 • Azı çocuğuna, çoğu kocana gösterme.
 • Azıcık aşım kaygısız başım
 • Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
 • Bedava sirke baldan tatlıdır.
 • Bekara garı döğmesi kolay gelir.
 • Bıçak kınını kesmez.
 • Bir deli bir kuyuya taş atar, kırk akıllı çıkaramaz.
 • Bir içim gavenin kırk yıl hatırı olur.
 • Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar.
 • Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar.
 • Birlik olmayan evde dirlik olmaz.
 • Boğazda bostan bitmez.
 • Bol bol yiyen bel bel bakar.
 • Borç vermekle yol gitmekle tükenir.
 • Borç yiğidin kamçısıdır.
 • Borçlu ölmez benzi sararır.
 • Boş çuval dikili durmaz .
 • Boynuz kulaktan önce çıkar amma onu bastırır.
 • Buğdayım var deme ambara girmeyince, oğlum var deme el kızının koynuna girmeyince..
 • Büyük lokma ye, ama büyük laf söyleme.
 • Can boğazdan gelir.
 • Can çıkmayınca huy çıkmaz.
 • Cana geleceğine mala gelsin.
 • Çabuk parlayan çabuk söner.
 • Çalışacak işçi yediği yemekten belli olur.
 • Çarşıdaki ete soğan doğranmaz.
 • Çirkefe taş atma üstüne sıçrar.
 • Çalma elin kapısını çalarlar kapını.
 • Çivi çiviyi söker.
 • Çocuğa iş buyuran ardınca kendi işler.
 • Çok gezenin ayağına çöp batar
 • Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur.
 • Damdan düşenin halini damdan düşen anlar.
 • Danışan dağı aşmış, danışmayan düzde yolda şaşmış.
 • Deli kız düğün eder, kendi çalar kendi oynar.
 • Demir tavında dövülür güzel çağında sevilir.
 • Derdini söylemeyen derman bulamaz
 • Devenin üstünde kavut yemek..
 • Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.
 • Dinsizin hakkından imansız gelir
 • Doğduğun yere değil doyduğun yere bak.
 • Doğru sarsılır ama yıkılmaz.
 • Duvar nemden, insan gamdan yıkılır
 • Düğen süren öküzün ağzı boş durmaz.
 • Düyun ses ile ölüm yas ile.
 • Ekmek elden, Su gölden.
 • El eli yur, el de yüzü yur
 • El elin eşeğini türkü söyleyerek arar.
 • El gözüyle kız, gece gözüyle bez alma.
 • El öpmekle ağız aşınmaz.
 • Elin verdiğini el vermez.
 • Elmayı soy da ye, eriği say da ye.
 • Emanetin guskunu yokuşta kopar.
 • Eşeğin canı yanınca atı geçer.
 • Eşek ufaktır ama bir katar deveyi
 • Evinde ölüsü olan değil, delisi olan ağlasın.
 • Evlinin bir evi, evsizin bin evi var.
 • Fırına varan islenir, suya varan ıslanır.
 • Gider yeteri, gelir beteri.
 • Gündüz halı dokur, gece mevlüt okur.
 • Güneş girmeyen eve doktor girer.
 • Halden bilen gelsin yanıma.
 • Hamama deli geldi, yunmadan eve geldi.
 • Hamama giren terler.
 • Harmanda düğen, kendine güven.
 • Hasım ile ye, iç de alavere etme.
 • Hayvan yularından, insan sözünden tutulur.
 • Hayvanın alacası dışında, insanın içinde olur.
 • Hediyenin azı olmaz, goca kızın nazı olmaz.
 • Hesapsız kasap, ne bıçak kor ne masat.
 • Hile ile iş yapan mihnet ile can verir.
 • Horoz küllüğünde eşinir.
 • Horozun çok olduğu yerde sabah erken olur.
 • Irmaktan geçerken at değiştirilmez.
 • Isırcak köpek havlamaz.
 • Ispanak banak banak, yoğurt ister çanak çanak.
 • İbrik dururken, ümzük konuşmaz.
 • İki çıplak bir hamamda yakışır.
 • İki karpuz bir koltuğa sığmaz.
 • İmam evinde aş, ölü gözünde yaş çıkmaz.
 • İnanma dayına, ekmek al yanına.
 • İnsan kendini beğenmezse, çatlar ölür.
 • İşden artmaz, dişden artar.
 • İşi olmayanın aşı olmaz.
 • İşin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol.
 • İşleyen demir ışıldar.
 • İşten artmaz, dişten artar.
 • İyiliği et denize at, kul bilmezse Allah bilir.
 • Kaba yel adama kar gibi, kara kor gibi gelir.
 • Kabahati telli gelin etmişler de kimse üzerine almamış.
 • Kadı kör, müftü kör, kendi işini kendin gör.
 • Kadınlara düğün var demişler, göğe merdiven dayamışlar.
 • Kar kuytuda para pintide bulunur.
 • Karalar kandan olur, sevisi candan olur.
 • Karda gezer izini belli etmez.
 • Kardeş kardeşi bıçaklar, döner kucaklar.
 • Kardeş kardeşin ne onduğunu, ne de öldüğünü ister.
 • Kavurga karın doyurmaz.
 • Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.
 • Kazan kazana bakmış, senin altın benden kara demiş.
 • Keçinin sevmediği ot önünde biter.
 • Keçinin uyuzu pınarın başından içer.
 • Kedi uzanamadığı ciğere mundar der.
 • Kedi yetişemediği yere pis der.
 • Kel başa şimşir tarak.
 • Kel keli gınamış, başına baykuş düremiş.
 • Kel ölür sırma saçlı olur, kör olur badem gözlü olur.
 • Kelden kel, körden kör doğmaz.
 • Kelin tırnağı olsa başını kaşır.
 • Keller, sağırlar birbirini ağırlar.
 • Kendi düşen ağlamaz.
 • Keskin sirke küpüne zarar.
 • Kırkından sonra azanı teneşir paklar.
 • Kırkyılda bir çıracı olduk, ay akşamdan doğdu.
 • Kız kucakta, çeyiz bucakta.
 • Kızını dövemeyen, dizini döver.
 • Korkak bezirgan ne kâr eder, ne ziyan.
 • Koyunun bulunmadığı yerde, keçiye Abdurrahman Çelebi derler.
 • Kömürün iyisini, odunun kurusunu Marta sakla.
 • Körün arzusu bir göz, Allah verdi iki göz.
 • Kötü söyleme eşine, açı katar aşma.
 • Kurt dumanlı günü sever.
 • Kurt kocayınca köpeğin eğlencesi olur.
 • Kurt, tüyünü değiştirir, huyunu değiştirmez.
 • Lafla peynir gemisi yürümez.
 • Leyleğin ömür lak lakla geçer.
 • Lodos, kara kor gibi, insana kar gibi dokunur.
 • Mart ,kapıdan baktırır, kazma, kürek yaktırır.
 • Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
 • Misafir, umduğunu değil bulduğun yer.
 • Mühür kimde ise Süleyman odur.
 • Nasipse gelir Hint'ten Yemen'den değilse ne gelir elden
 • Ne verirsen elinle, oda gider seninle.
 • Oğlan dayıya, kız halaya benzer
 • Oynamayan gelin eteğim dar, yenim kısa dermiş.
 • Oynamayan gelin, yerim dar, eteğim kısa dermiş.
 • Ödünç yiyen kesesinden yer.
 • Öküz altında buzağı arar.
 • Öküzümün alnı çakal, kendi ayıbını bana takar.
 • Ölmüş eşek kurttan korkmaz.
 • Ölmüş eşek kurttan korkmaz.
 • Öz ağlamadan göz ağlamaz.
 • Para ile imanın kimde olduğu bilinmez.
 • Para isteme benden buz gibi soğurum senden..
 • Para parayı çeker.
 • Para peşin, kırmızı meşin
 • Paranın gittiğine bakama, işin bittiğine bak.
 • Rüşvet girer, hak çıkar.
 • Sabır ile goruk halva olur.
 • Sabreden derviş muradına ermiş.
 • Sabreden devriş muradına ermiş.
 • Sabrın sonu selamettir.
 • Sağır işitmezse de yakıştırır.
 • Sakındığın göze çöp batar.
 • Sakla zamanı gelir zamanı,
 • Sanat altın bileziktir.
 • Sarı öküzün yanında duran ya tüyünden ya huyundan..
 • Sarımsağı gelin etmişler, kırk yıl kokusu çıkmamş.
 • Sayılı gün çabuk geçer.
 • Sen ağa, ben ağa; bu ineği kim sağa.
 • Sıçanın eniği yüklükte kilim keser.
 • Sır söyleme dostuna, o da söyler dostuna.
 • Sırrını söyleme dostuna, o da söyler dostunun dostuna.
 • Sinek küçüktür ama mide bulandırır.
 • Sofrada elini, mecliste dilini tut.
 • Sora sora Mekke bulunur.
 • Söylenecek söz çok, ceremeye verilecek para yok.
 • Söz gümüşse sükut altındır.
 • Su güccüğün söz büyüğün.
 • Su testisi su yolunda kırılır.
 • Su uyur düşman uyumez.
 • Suyun çağlamazından, insanın söylemezinden kork.
 • Sürüden ayrılanı kurt kapar.
 • Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek içer.
 • Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.
 • Şap şeker bir olmaz.
 • Şeriatın kestiği parmak acımaz.
 • Şubatın arpası, martın sıpası yavuz olur.
 • Taş olda baş yar.
 • Taşıma su ile değirmen dönmez.
 • Tava delik, tas delik bide ağlar üstelik.
 • Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.
 • Tavşana kaç, tazıya tut derler.
 • Tavuğum güzel olsunda varsın yumurtlamasın.
 • Tavuk gelecek yerden gaz esirgenmez..
 • Tazısız ava giden tavşansız eve gelir.
 • Tazıya tut, tavşana kaç derler.
 • Tek kanatlı kuş uçmaz.
 • Tek taşla duvar örülmez.
 • Tekkeyi bekleyen çorbayı içer.
 • Tembele iş buyur da öğüt al.
 • Tembele iş buyurursan sana akıl öğretir.
 • Tencere yuvarlandı kapağın buldu.
 • Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş.
 • Tencerede pişir, kapağında ye.
 • Ter döken, dil dökenden iyidir.
 • Tıngır elek, tıngır saç, eli hamur karnı aç.
 • Tilki erişemiyeceği üzüme goruk der.
 • Tilki tilkiliğini bildirinceye kadar post elden gider.
 • Tilkiye sırım ıslanılmaz.
 • Tilkiye tavuk güttürür.
 • Tosbağa kabuğundan çıkmış, kabuğunu beğenmemiş.
 • Tükürdüğün tükrük ağza alınmaz.
 • Türkün sonraki aklı benim olsa.
 • Uma uma döndüm muma
 • Umma bacından, bacı da ölüyor acıdan.
 • Ummadığın taş, yarar baş.
 • Unun varsa günün de vardır.
 • Uyku geldi bedene, Allah razı olsun kalkıp gidene.
 • Uyku uykunun damızlığıdır.
 • Var yiğidin gencine, hergün hatırın incine.
 • Verilen söz geri alınmaz.
 • Vücut kocar, gönül kocamaz.
 • Yağmuru yel, insanı sel azdırır.
 • Yaptığımız elek , kalburdan seyrek.
 • Yatan ölmez, vadesi yeten ölür.
 • Yazın gölge hoş, kışın çuval boş,
 • Yel esmeyince dal sallanmaz
 • Yeni testi suyu soğuk tutar.
 • Yiğitlik vurma ile , ağalık verme ile olur.
 • Yoldan giden yorulmaz.
 • Zahmetsiz rahmet olmaz.

 
 
Rk site ekleme
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=