Karaadilli'ye Hoş Geldiniz
  Deyimler
 
 •  Abuk sabuk konuşmak
 • Açlıktan nefesi kokmak
 • Akıl hocası, akıl
 • Akıl öğretmek.
 • Akla karayı seçmek.
 • Akla yakın.
 • Aklı çıkmak.
 • Aklından zoru olmak.
 • Al gülüm ver gülüm.
 • Al takke ve külah.
 • Aldırış etmemek.
 • Alın yazısı.
 • Alnı açık, yüzü ak.
 • Alnının akıyla.
 • Alt etmek.
 • Anası turp babası şalgam.
 • Ayaklı kütüphane
 • Bam teline basmak
 • Basma kalıp
 • Bir içim su
 • Bostan korkuluğu
 • Bulduda bunuyor
 • Canlı cenaze
 • Demir ayak
 • Devede kulak
 • Dik kafalı
 • Dört ayağının üstüne düşer
 • Düşeş attı
 • Eceline susamış
 • Eline su dökemez
 • Etekleri tutuşmak
 • Fırsat düşkünü
 • Gönlü tok
 • Günü doğdu
 • Hacı yatmaz
 • İciğini ciciğini çıkarmak
 • iç güveyisi,
 • İki eli kanda
 • İpsiz sapsız
 • İşi şık şık
 • İyi gün dostu
 • Kabak başında patladı
 • Kadı yoran
 • Kaleminden kan damladı
 • Kanına susamış
 • Kapağı attı
 • Kara cahil
 • Karılar hamamı
 • Kavak gibi gölgesiz
 • Kelle kulak yerinde
 • Kendisini satmasını bilir
 • Kılı kırk yarar
 • Kilitli sandık
 • Kopuk
 • Kulağı kirişte
 • Kuyruğu dikti
 • Küflü çıkın
 • Mahalle karısı
 • Mat oldu
 • Meydan okur
 • Ne oldum delisi
 • Nuh nebiden kalmak.
 • Nur topu
 • Oşt demeden havlama.
 • Ömür törpüsü
 • Paraya tapar
 • Sakız gibi
 • Sinek avlar
 • Sinekkaydı tıraş.
 • Sinirleri gergin olmak.
 • Sivri akıllı.
 • Solda sıfır.
 • Soyuna kibrit suyu
 • Söz ayağa düşmek.
 • Söz sahibi olmak.
 • Sözünü geri aldım.
 • Su gibi akmak,
 • Su içinde kalmak.
 • Surat bir karış
 • Surat surat değil mahkeme duvarı
 • Suya sabuna dokunmak.
 • Suyuna gitmek.
 • Sürüsüne bereket.
 • Şeytanın ayağını kırmak.
 • Tabanları yağlamak.
 • Tabuta çivi çakmak.
 • Tadı damağında kalmak.
 • Tadında bırakmak.
 • Takke düşütü. Kel göründü.
 • Taş yürekli
 • Taşı gediğine koymak.
 • Taşı gediğine koymak.
 • Taşlamak.
 • Tatlıya bağlamak.
 • Tekerine çomak sokmak.
 • Tekne kazıntısı
 • Tereciye tere satmak.
 • Terk tarafından kalkmak.
 • Tıkan basa doldurmak.
 • Tıraş etmek.
 • Tilki uykusuna yattı
 • Tok evin aç kedisi
 • Tok gözlü
 • Toz kondurmamak.
 • Tuttuğunu koparmak.
 • Tüy dikti
 • Ucunda ölüm yok ya.
 • Ukala dömbeleği
 • Uyku gözünden akmak.
 • Uykusu başına vurmak
 • Uzun boylu
 • Üstüne güneş doğmamak .
 • Üstüne yok.
 • Vaktini öldürmek.
 • Vur patlasın çal oynasın.
 • Vurdum duymaz
 • Yağ bağlamak.
 • Yağlı ballı olmak.
 • Yağlı müşteri
 • Yağlı müşteri.
 • Yağma Hasan'ın böreği .
 • Yahudi pazarlığı
 • Yaka götürmemek.
 • Yakasına yapışmak.
 • Yalan çıkmak.
 • Yanlış kapı çalmak.
 • Yaraya merhem olmak.
 • Yarım ağızla söylemek.
 • Yat borusu çaldı
 • Yere bakan yürek yakan
 • Yeri yurdu belirsiz.
 • Yerinde yeller esmek.
 • Yiğitlik sende kalsın.
 • Yok devenin başı.
 • Yok pahasına,
 • Yok yere.
 • Yorgunu yokuşa sürmek.
 • Yufka yürekli.
 • Yuvarlak hesap.
 • Yuvası bozmak
 • Yuvasına yapmak.
 • Yük olmak.
 • Yüksekten atmak .
 • Yükünü tuttu
 • Yüreği çarpmak.
 • Yüreği parçalanmak.
 • Yüreği yanık
 • Yüz görümlüğü.
 • Yüz göz olmak.
 • Yüzü suyu hürmetine.
 • Yüzünü gören cennetlik.
 • Zehir zemberek
 • Zemzemle yıkanmış.
 • Zevkine varmak
 • Zevkini çıkarmak.
 • Zır deli
 • Zihnini kurcalamak.
 • Zülfiyare dokundu
 • Abayı attı
 • Abbas yolcu
 • Abur cubur yiyip durma
 • Ağzı açık ayran delisi.
 • Ağzı bozuk
 • Akıl satmak
 • Aklı başına gelmek.
 • Aklına gelen başına gelmek.
 • Aklını bozmak.
 • Aklını peynir ekmekle yemek.
 • Alacağına şahin vereceğine karga.
 • Alan razı satan razı.
 • Alay geçiyor
 • Alıcı gözüyle bakmak.
 • Ali kıran baş kesen.
 • Allah' a bir can borucu olmak.
 • Allah adamı Allah aşkına.
 • Allah ne verdiyse,
 • Altından kalkmak.
 • Altını çizmek.
 • Altını üstüne getirmek.
 • Altmış altıya bağlamak.
 • Altta kalanın canı çıksın.
 • Alttan almak,
 • Ana baba günü.
 • Anadan doğma.
 • Anası ağladı
 • Anasından emdiği süt Burnundan gelmek.
 • Anasının gözü.
 • Anca beraber kanca beraber
 • Armut piş ağzıma düş
 • Atak
 • Bakar kör
 • baldırı çıplak,
 • Baldırı çıplak.
 • Bıçak açar kapısını.
 • Boş boğaz
 • Cehennem kütüğü
 • ciğerine ateş düşmek,
 • cingen cabar,
 • Çekirdekten yetişme
 • çenen çekilesin,
 • Darısı başına
 • Devede kulak.
 • Dikine tıraş eder
 • Donu düşük,
 • Düdüğü çalmak
 • Ele güne karşı,
 • Eli kulağında.
 • Eli uzun
 • Fellik fellik aramak
 • Gece silahlı, gündüz külahlı.
 • Gem almaz
 • Göz bayıcı
 • Göz boyadı
 • Gözü kara.
 • gözünü toprak,
 • Günahı boynuna
 • Hapı yuttu
 • havasım karnımda kaldı,
 • Hazıra kondu
 • İçinden pazarlıklı.
 • İki yüzlü.
 • İpi kırdı
 • Kalbur üstüne gelen
 • Kalın kafalı.
 • Kanı bozuk.
 • Keçeli.
 • Kedi gibi nankör
 • Kulp takmak.
 • Laf ebesi
 • Leyleği havada görmek.
 • Mezarını kazmak.
 • Öküz öldü ortaklık ayrıldı
 • Ölüp ölüp dirilmek.
 • Peyniri şişeden yalar.
 • Saçını süpürge etmek.
 • Saman altından su yürütmek.
 • Sapı samana karıştırmak.
 • Senden iyi olmasın.
 • Silip süpürmek.
 • Sinek avlamak
 • Sinekkaydı traş.
 • Sittin sene.
 • Sofrası açık.
 • Sormak ayıp olmasın.
 • Soyup soğana çevirmek
 • Söz götürmek.
 • Sözüm meclisden dışarı.
 • Sözünü balla kestim.
 • Suda yürüyüp izini belli etmemek.
 • Sulu getirip susuz götürmek.
 • Şeytan görsün yüzünü.
 • Tabanları yağlamak.
 • Tadı tuzu kalmamak.
 • Tahtalı köy. Tadını almak.
 • Tahtası eksik
 • Tamtakır, kuru bakır
 • Tası tarağı toplamak.
 • Tatlı sert
 • Tatlıya bağlamak.
 • Tilki uykusuna yatmak
 • Tozu dumana katmak.
 • Turnayı gözünden vurmak.
 • Turp gibi.
 • Tututuğu altın olmak
 • Tuz biber ekmek,
 • Ufak tefek.
 • Uma uma döndük muma
 • Utancından yere geçmek.
 • Üçe beşe bakmamak.
 • Üstü kapalı konuşmak.
 • Vay canına.
 • vebalı boynuna,
 • Yağmurlu havada tavuğa su vermek.
 • Yahudi pazarlığı.
 • Yaka baca.
 • Yaka silkmek.
 • yalın ayak,
 • Yanmayacak ocağa çıra kütüğü sokmak.
 • Yaşı ne başı ne?
 • Yedi canlı.
 • Yele vermek.
 • Yemede yanında yat.
 • Yer yerinden oynamak.
 • Yılan hikayesi
 • Yok yere.
 • Yol görünmek.
 • Yol vermek.
 • Yoldan çıkmak.
 • Yumurta kapıya gelmek.
 • Yumurtaya kulp takar
 • Yük altına girmek.
 • Yükte hafif pahada ağır.
 • Yüreği ağzına gelmek.
 • Yüreği kalkmak.
 • Yüzsüz olmak.
 • Yüzü sirke satmak.
 • Yüzü soğuk.
 • Yüzüne kan gelmek.
 • Yüzüne kara çıkarmak.
 • Yüzünü göstermek.
 • Yüzünü güldürmek.
 • Yüzünü kara çıkarmak.
 • Zevkten dört köşe olmak.
 • Zir zop
 • Zoru olmak.
 
 
Rk site ekleme
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=