Karaadilli'ye Hoş Geldiniz
  Batıl inançlar
 
 • Kesilen bir koyunun veya keçinin başı temizlenirken, hamile bir kadının çocuğunun kız mı, erkek mi olacağına bakılır. Temizlenen küçük başın çene kemiğinin altında et varsa kız, yoksa erkek olacağına inanılır.
 • Gece tırnak kesilmez, iyi gelmeyeceğine inanılır.
 • Gece sakız çiğnenmez, ölülerin etinin çiğnendiğine inanılır.
 • Herhangi bir cam eşyanın kırılmasının bir belâyı savdığına inanılır.Kırık cam, kırık ayna evde bulundurulmaz, atılır.
 • Eğer çocuklar kurbağa ya da kaplumbağaları ellerlerse, ellerinde siğil çıkacağına inanılır.
 • Hayvanların hastalanması, verimin düşmesi gibi durumlarda, imama tuz, su vs. okutturularak yedirilip içirilmesi, ayrıca muska yazma olayları zaman zaman toplum içinde yapılmaktadır.
 • Ağaç altına işenmez. Cinler çarpıp, insanın ağzını burnunu eğer.
 • Bulaşık suyu besmele okunmadan dökülmez. Dökülürse cinlerin çarpacağına inanılır.
 • "Bazı kimselerin kirpikleri dibinde iltihaplar olur. Buna itdirseği derler. Bunun için o kimse sırt üstüne yatırılır.
 • Üstüne bir bez örtülür. Tam, göz kapağı üstüne de biraz ekmek parçası konur. İt köpek çağrılıp o ekmek kaptırılır. İtdirseği de böylece iyi olacaktır.Diğer türlüde itdirseğine sürülen yufka ekmek parçalanarak köpeğe atılır."
 • Gece vakti açık alanda işeme ihtiyacı hasıl olursa "destur"denip besmele çekilerek yapılır.
 • Küllüklerden veya oluk altlarından besmelesiz geçilemeyeceği, geçilirse şeytanların çarpacağına inanılır.
 • Akşam karanlığından sonra önümüzden geçen kara kedi uğursuzluk sayılır.İki kişinin arasından geçerse aralarının bozulacağına inanılır.
 • Hamile olan bayanın ilk aylarda kediye, köpeğe, tavşana, siyah olan kişilere bakması, doğacak bebeğinin onlara benzeyeceği inancı hakimdir. Ayva yerler, bebeğin gamzesi olsun diye.
 • • Bir evden başka bir eve giderken kendini sakınır ve nazar değmemesi için korur.
 • • Loğusa anneye korkmaması için yapılan en önemli ilk iş yastığının altına bıçak, makas konur. Kırk gün kapı dışarı çıkmaz ve kırklı olan başka bir anne o eve getirilmez. Kırkı çıkmamış olan anne, eve misafir geldiği zaman nazar değmesin diye yataktan kaldırılmaz. Loğusa anne pis yere basmaz. Nazar değmemesi için nazar boncuğu takarlar. Anneye nazar değdiyse, anne yerine boncuk çatlasın anlamındadır.
 • • Loğusa annenin evinden, kırk gün boyunca hiçbir şey verilmez.
 • Taranan saç ve tarakta kalan kadın saç telleri dışarı atılmaz.Yoksa baş ağrısı yaptığı söylenir.
 • Bir inşanın üzerindeki elbise yırtık veya düğmesi kopmuş ise elbise çıkartılır. Ondan sonra dikilir. Üzerinde elbiseyi dikmek zorunluluğu olursa; ağzına alınan çöp veya metal bir parça o kişiyi kötülüklerden ve gelebilecek zararlardan koruyacağına inanılır.
 • Köpek ulumasından korkulur,uğursuzluk getireceğine inanılır.
 • Yanan ateşe veya kor ateşin üzerine direk su atılarak söndürülmez,işenmez.
 • Bebeğin göbeğinden düşen et parçası ( göbek bağı düştükten sonra ) camii duvarına konur.
 • Elden ele, evden eve sabun verilmez; yoksa acı gelir, denir.
 • Baykuşun bir evin çatısına veya ev mahalline konup ötmesi de o evde kötülükler olacağına işarettir.Baykuşu uzaklaştırmak için soğan dilimlenerek kuşa atılır.
 • Bebek büyüdüğünde ter kokusu olmasın diye doğan bebeğe tuz serpilir ve biraz bekletildikten sonra yıkanır. Tuz koltuk altına, boynuna, kulaklarının arkasına, ayak aralarına serpilir.
 • Çocukların süt dişlerinin dökülüp kalıcı dişlerinin çıkması esnasında(dişemede) çıkan dişler,kuzu dişi gibi çıkması isteğiyle dama atılır.
 • Arife günü kadınlar dikiş dikmezler.Cuma günleri çamaşır yıkanmaz
 • Hastalıktan kurtulma ve korunmak için kutsal sayılan ağaçlara bez bağlamak, şeytan şerrinden emin olmak demektir.Yine aynı ağaçlara veya benzer ağaçlara taş veya madeni para koymak,bir elem ve kederin, felâketin üzerlerinden gideceği en önemliside o kutsal yerlerden kendilerine zarar gelmeyeceği umulur.
 • Salı günü bir işe başlanmaz,"salla"gelir korkusuyla da yolculuğa çıkılmaz.
 • Çocuk kırklamak için oluk altlarından toplanan taşlara yüzük,iğne vb.eşyalar eklenerek çocuk banyo yaptırılır.
 
 
Rk site ekleme
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=